1397/04/30
قوانین و مقررات انتخابات

 

    

 

 

 

قانون انتخابات
آموزش جامع اعضای شعب
آموزش جامع اعضای شعب
 انتخابات يكي از مهمترين مصاديق مردم سالاري ديني و نمود مشاركت مردم در اداره جامعه و تعيين سرنوشت خويش است . (ادامه)
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم)
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم)
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم)(ادامه)
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
 قانون انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی(ادامه)