1397/04/30
لطفا مطالب زير را قبل از ثبت مطالعه ورعايت فرماييد

لطفاً جهت ارسال گزارش خود از تخلفات مشاهده شده از فرم زیر استفاده نمایید. توجه فرمایید اخذ مشخصات فردی و آدرس صرفا جهت دسترسی و پيگيری هاي بعدی مي باشد و در صورت عدم تكميل اين موارد امكان پيگيری و پاسخ بعدی وجود ندارد.

همچنین شما می توانید از طریق شماره تلفن  گزارش خود را بصورت تلفنی به ستاد انتخابات استان اطلاع دهید.

فرم ارسال گزارش های مردمی

تصویر CAPTCHA
کد نمایش داده شده فوق را در فید زیر وارد نمایید.
ارسال