1397/04/30
بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات

امام خمینی(ره): امروز شركت در انتخابات نه فقط يك وظيفه اجتماعي و ملي است ، بلكه يك وظيفه شرعي اسلامي و الهي است كه شكست در آن ، شكست جمهوري اسلامي است. كه حفظ آن بر همه مردم از "بزرگترين واجبات" و فرايض است و وسوسه در آن از شيطان بلكه عمال شيطان بزرگ است.

--------------------------------------------

مقام معظم رهبری: انتخابات در کشور ما یک حرکت نمایشی نیست. پایه‏ ی نظام ما همین انتخابات است. یکی از پایه‏ ها، انتخابات است.
 
مردم ‏سالاری دینی با حرف نمی‌شود؛ مردم‏سالاری دینی با شرکت مردم، حضور مردم، اراده‏ ی مردم، ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم با تحولات کشور صورت می‌گیرد؛ این هم جز با یک انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست. این مردم‏سالاری، عامل پایداری ملت ایران است.

این‌که شما توانسته‏ اید در طول این سی‌سال از نهیب ابرقدرت‌ها نترسید، این‌که ابرقدرتها هم غیر از نهیب نتوانستند ضربه‏ ی اساسی به شما بزنند، این‌که جوانان کشور در ورود به میدان‌های گوناگون این شجاعت و اخلاص را نشان می‌دهند، ناشی از مردم‏سالاری دینی است.

بیانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا (ع) ۱۳۸۸/۱/۱

--------------------------------------------